GELECEK BİZİMDİR

Film Story

2022, Saha Cumhuriyeti/Rusya, 43 dk., Renkli, Rusça

2022, Sakha Republic/Russia, 43 min., Color, Russian

  • Yönetmen / Director: Aleksey Romanov
  • Senaryo Yazarı / Script: Oleg Sidorov, Aleksey Romanov
  • Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Mihail Kardashevsky
  • Oyuncular / Cast: Vyacheslav Lavernov, Vasily Borisov, Dulustan Semyonov
  • Yapım / Production: Saha Cumhuriyeti Kültür ve Manevi Gelişim Bakanlığı, Saha Cum. Özerk Devlet Ulusal Film Şirketi “Sakhafilm” ve “Sreda” Stüdyosu
  • Sakha Republic Ministry of Culture and Spiritual Development, Sakha Rep. Autonomous State National Film Company “Sakhafilm” and “Sreda” Studio

“Gelecek Bizimdir” belgesel filmi dramatik bir süreci anlatıyor. SSCB’nin resmi cumhuriyetlerinden biri olan Yakut Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin doğuşu, SSCB’nin diğer birçok cumhuriyetinden farklı olarak , Yakutistan’da patlak veren bu süreç bir iç savaşın zemininde ve bölgesel temsilcilerle sert bir çatışmada gerçekleşti. Yapılan toplantılarda sadece birkaç genç adam durumu tersine çevirebildiler ve ülkenin liderliğini Yakutistan’a cumhuriyet statüsü vermeye ikna edebildiler, bu da Yakutistan’daki iç savaşın uzlaşması ve sona ermesinin başlangıç noktasıydı. Film, Sovyet Cumhuriyetleri’nin oluşumu hakkında daha önce bilinmeyen gerçekleri yansıtıyor ve bu süreci o dönemin Yakut gençliğinin parlak temsilcileri adına sanatsal olarak anlatıyor. Çekimler, Yakut Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıldönümüne denk gelecek şekilde gerçekleştirildi.

The documentary film “The Future is Ours” describes a dramatic process. The birth of the Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic, one of the official republics of the USSR, unlike many other republics of the USSR, this process that broke out in Yakutia took place on the backdrop of a civil war and a fierce conflict with regional representatives. At the meetings held, only a few young men were able to reverse the situation and persuade the country’s leadership to give Yakutia the status of a republic, which was the starting point for the reconciliation and end of the civil war in Yakutia. The film reflects previously unknown facts about the formation of the Soviet Republics and artistically describes this process on behalf of the bright representatives of the Yakut youth of that period. Filming took place to coincide with the 100th Anniversary of the founding of the Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic.