SULİYETA

Film Story

2019, Dağıstan/Rusya, 34 dk., Renkli, Rusça

2019, Daghestan/Russia, 34 min., Color, Russian

  • Yönetmen / Director: İlyas Bogatyrev
  • Senaryo Yazarı /Script: İlyas Bogatyrev
  • Yapımcı / Producer: Elana Kusova

Suliyeta Kusova-Çuho Kafkasya’nın en cesur kadını olarak adlandırıldı. Bundan utanıyordu ama hayatı boyunca bir erkek gibi mücadele etti—çocuklukta edindiği kalp hastalığı ve … adalet için. Doktorlar doğum yapmasını yasakladı, ancak o üç çocuğunu dünyaya getirdi ve büyüttü. Ona istirahat ve tedavi önerildi, ancak Rusya’nın en aktif kadınlarından biriydi. Ona eleştiri yapmaması tavsiye edildi, fakat katı politikacılara açıkça karşı çıktı. Hiç kimse projesine inanmadı ama uluslararası bir film festivali meydana getirdi ve yönetti. “Suliyeta”, “Kunaki”Film Festivalinin kurucusu ve ilk yönetmeninin hayatına adanmıştır. Suliyeta Kusova-Çuho (1951-2018) bir kültür bilimcisi, eğitimci ve sosyo-politik aktivisttir. Rusya Federasyonu halklarının ulusal kültürlerinin korunmasını aktif olarak savunmuştur. Avrasya halkları arasında uluslararası diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulundu. Onun çabaları ve coşkusu sayesinde “Kunaklar”, Rusya’daki en önemli kültürel olgularından biri haline geldi.

Suliyeta Kusova-Chukho was called the bravest woman in the Caucasus. She was ashamed of it, but she fought like a man all her life—for heart disease she had since childhood and … for justice. Doctors forbade her to give birth, but she gave birth to and raised her three children. She was offered rest and treatment, but she was one of the most active women in Russia. She was advised not to criticize, but openly opposed strict politicians. No one believed in her project, but she created and directed an international film festival. “Suliyeta” is dedicated to the life of the founder and first director of the “Kunaki” Film Festival. Suliyeta Kusova-Chukho (1951-2018) was a cultural scientist, educator and socio-political activist. She actively advocated the preservation of the national cultures of the peoples of the Russian Federation. International among the peoples of Eurasia contributed to the development of dialogue and cooperation.Thanks to his efforts and enthusiasm, “Kunaks” have become one of the most important cultural phenomena in Russia.