TEBRİZ’İN İŞGALİNDEN HATIRALAR

Film Story

2022, İran, 63 dk, Azerbaycan Türkçesi
2022, Iran, 63 min, Azary Turkish

  • Yönetmen / Director: Abdolhossein Laleh
  • Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Shahabeddin Ramazani
  • Kurgu / Editing: Shahla Jamshidi. Mehdi Rezaee
  • Yapım / Production: Visual Focus Film
  • Yapımcılar / Producer: Abdolhossein Laleh, Orhan Koçak, Uğur Deniz Terzioğlu

Rusların Tebriz’i işgalinin ilk gününde, şehrin duvarlarına Tebriz garnizon komutanı tarafından imzalanmış afişler asıldı. Bunların her biri hem Rusça hem de Farsçaydı: “Bugün itibariyle Tebriz şehrinde sıkıyönetim ilan ediliyor. Saat 18.00’den sonra dışarıya çıkmak yasaktır…”

On the first day of the Russian occupation of Tabriz, posters were put up on walls in the city, which had been signed by the commander of the Tabriz garrison. Each of these were both in Russian and in Persian and read thus:  “As of this day, the city of Tabriz is under martial law. After 6 pm, it is forbidden to…”