Üstaz

Film Story

2019, Başkurtistan, Renkli, 38 dk., Başkurt Türkçesi
2019, Bashkortistan, Color, 38 min.

 

Yönetmen / Director: Radik Kilmamatov
Senaryo / Script : Radik Kilmamatov
Yapımcı / Producer : Yunir Aminev
Görüntü Yön. / Cinematography : Radik Kilmamatov
Müzik / Music : Ilşat Khalilov

 

Muhammed Usmanoviç Tulebaev, sadece Cumhuriyetin konser salonlarında değil, aynı zamanda Vatikan, Almanya, İtalya, Fransa ve Japonya’da da kapalı gişe yaptı. Ulusal flüt yarışmalarında Büyük Ödülü üç kez kazanan, Dünya ve uluslararası folklor festivallerinin birden çok galibi, Başkurt ulusal enstrumanı kurayın ihtişamının yayılmasına paha biçilmez bir katkı yaptı. Deneyimli küratörün repertuarında 70’den fazla Başkurt halk melodisi yer alıyor.

 

Muhamet Usmanovich Tulebaev collected full houses not only in the concert halls of the Republic, but also in the Vatican, Germany, Italy, France, and Japan. A three-time winner of the Grand Prix of the national kuraist competitions, a multiple winner of World and international folklore festivals, he made an invaluable contribution to the spread of the glory of the Bashkir national instrument. The veteran curator’s repertoire includes more than 70 Bashkir folk melodies.