Ял / Yal

Film Story

Sinopsis/Synopsis/синопсис

Bu film 1926-cı ildə studiyanın qurucusu Çuvaşkino I. S. Maksimov-Koshkinsky tərəfindən çəkilib, yalnız 1 hissəsi qorunub saxlanılıb, qalan hissəsi Çeka orqanları tərəfindən yandırılıb Filmlə bağlı bütün sənədlər də məhv edilib Maksimov-Koshkinskinin bütün filmlərindən “Müqəddəs bağ” filmi və yalın filminin 1 hissəsi qorunub saxlanılmışdır

Quruluşçu rejissor/Director/Режиссёр-постановщик

I. S. Maksimov-Koshkinsky

Müddət/Duration/продолжительность

00:11:01

Filmin adı/Name/имя

Yal

Rəngli/Color/цвет

Rəngli

Aktyor heyəti/Cast/Актеры

Tani Yun