Mehriban Alekperzade

Mehriban
Alekperzade
Tiyatro ve sinema yönetmeni, senaryo yazarı, televizyon sunucusu ve yönet-meni, Nahçıvan Muhtar Cumhuriyeti Emektar Sanatçısı (2003), Azerbaycan Cumhuriyeti Emektar Sanatçısı (2013). 1999 yılından bu yana özel televizyon kurulușu Space TV’de yönetmen olarak çalıșmaktadır. Sekseni așkın dizi film üzerinde çalıșmıștır. 2001-2007 yılla-rında Telif Programları Daire Bașkanlığı yapmıștır. 2007-2008 yıllarında Azer-baycan Devlet TeleRadyo A. Ș.’de (AZ TV), “Maarifçilik” (Aydınlanma) Stüdyo-su yönetmeni olarak çalıștı. 2017-2022 yıllarında Yuğ Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni, 2022 yılından itibaren ise Azerbaycan Devlet Genç Seyirciler Ti-yatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenidir. Cumhurbașkanlığı Ödülü sahibidir.
ÖDÜLLER

• 1997-2000-2011 (üç kez) HUMAY Ödülü
• 2002 H. B. Zerdabi Madalyası ve Diploması
• 2003 Y. Memmedaliyev Yılın En İyi Gazetecisi Ödülü
• Bizim Bilinmeyen Film Festivali’nde

“En İyi Film Ödülü”

• 2006 “Ömrün Sarı Işığında” belgeseli ile Altın Çırak Film Ödülü
• 2007 “Mahkûmlar” filmi Doğu-Batı Film Festivali Özel Ödülü

Mehriban Alekperzade is a theater and film director, scriptwriter, television speaker and director, Veteran Artist of the Nakhchivan Autonomous Republic (2003), Veteran Ar-tist of the Republic of Azerbaijan (2013). She has been working as a director at the private television company Space TV since 1999. She has worked in more than eigh-ty TV serials. She served as the Head of the Copyright Programs Department in 2001-2007. During 2007 and 2008, she worked as the director of the “Maarifci-lik” (Enlightenment) Studio at Azerbaijan State TeleRadyo A.Ş. (AZ TV). She is the General Artistic Director of Yugh Theater during 2017-2022, and the General Artis-tic Director of the Azerbaijan State Young Spectators Theater since 2022. She is the recipient of the Presidential Award.
AWARDS

• 1997-2000-2011 (three times) HUMAY Award
• 2002 H. B. Zardabi Medal and Diploma
• 2003 Y. Mammadaliyev Best Journalist of the Year Award
• “Best Film Award” at Our Unknown Film Festival
• 2006 Golden Apprentice Film Award for the documentary “In the Yellow Light of Life”
• 2007 East-West Film Festival Special Award for the film “Prisoners”