ahmetmisbah-demircan

Ahmet Misbah Demircan

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin sembolü olan Turna kuşu bize bir olmayı, birlikte olmayı öğretir yeniden ve farklı coğrafyalarda yer edinmiş olsak da ortak kültür mirasında buluşmamızı anlatır. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, on ülke, yedi özerk bölgeden olmak üzere toplam 17 değişik coğrafyadan filmler ve konuklar bir şenlik havasında bir araya geliyor. Bu kez, tarihî anlamda İpekyolu güzergâhının çok önemli bir yerleşimi olan ve 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’mızda büyük bir heyecanla düzenleniyor. Bursa’nın değerli bir ticarî merkez olmasının yanı sıra, seyirlik gölge oyunumuz Karagöz’ün de şehri olması dolayısıyla, çağdaş anlatım dili olan sinemaya sanatsal bir köprü de kurulmuş oluyor.

Dede Korkut’un yüzyıllara yayılan ve bakıldığında son derece sinematografik özelliklere sahip olan hikâyelerinin ışığında, Türk dünyasını oluşturan ülkelerinin ortak sinema dilinin de ne tür özellikler taşıyabileceğinin işaretleri görülüyor. Festival bu yıl, Bu yolculukta tarihî birlikteliğin bize kattığı güçle, Türk dünyası arasında mevcut olan ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alarak ‘Doğa’ temasıyla sinemaseverlerle buluşuyor. İnsan-doğa bütünleşmesinin en bariz simgelerinden olan ve bu geniş coğrafyanın ortak şenliği olarak algılanan Nevruzdan hareketle hava, su, ateş ve topraktan oluşan dört hayati unsur, sinema sanatında da en asli tabii hasletler olarak karşımıza çıkıyor ve insan varoluşunu yaratılış anlamıyla bütünlüyor.

Bu bütünleşmeyi, Türk dünyasını meydana getiren toplumlar arasında sinema iş birliği alanında da oluşturmak hedefini taşıyan festival dil, içerik ve toplumsal değerler çerçevesinde nasıl bir sinema anlatımı kurabileceği hakkında değerli ipuçları taşıyor. Bu manada, ülkeler arasında ortak yapımlarla daha canlı bir sinema ortamı ortaya koymak ve film dolaşımının önünü açmak amacını güden Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ne emek veren herkesi tebrik ediyor, sevgilerimi sunuyorum.